Het UMC Utrecht heeft voor SimpleComply gekozen als leverancier voor het plaatsen van een Sterilwave 250 pilotsysteem. Het Sterilwave systeem zal door het UMC Utrecht worden ingezet om biomedisch en infectieus afval, lokaal te steriliseren en om te zetten naar bedrijfsafval met de mogelijkheid om dit afval circulair toe te passen. Dit besluit is een gevolg van een intensief voortraject waar, op basis van strenge selectiecriteria, meerdere leveranciers is beoordeeld. Door voor SimpleComply en de Sterilwave te kiezen, zet het UMC Utrecht een belangrijke stap richting de 2030 doelstellingen, waarin het verduurzamen van de bedrijfsvoering , CO2-neutraliteit en circulair werken, belangrijk pijlers zijn.

SimpleComply en het UMC Utrecht zullen tijdens de pilot, intensief samenwerken met als doel om te pilot te laten slagen. Na het slagen van de pilot, zal het UMC Utrecht overgaan tot de concrete aanschaf van het Sterilwave systeem.