Beluister hier het fragment op de radio bij BNR Nieuwsradio.

 

Toename gevaarlijk ziekenhuisafval door coronacrisis

Chinese ziekenhuizen kiezen voor veilige afvalverwerking op locatie

“Nederlandse ziekenhuizen melden een significante toename van het biomedisch afval als gevolg van het Covid-19 virus.” Dat zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply, een Brabants techbedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van biomedisch afval. Morales maakt zich zorgen over de verwerkingscapaciteit van de afvalverwerkers.

“De toename van het ziekenhuisafval door de coronacrisis ligt nu al ergens tussen de tien tot vijftien procent”, schat Morales op basis van actuele informatie van zijn klanten. Zelfs onder normale omstandigheden groeit de biomedische afvalstroom in Nederland. “Daar liggen onder meer demografische ontwikkelingen aan ten grondslag zoals de vergrijzing. Daar komt nu de pandemie bij. We moeten ons afvragen of afvalverwerkers een forse piek in die groei wel aankunnen.”

Leren van China

Door de hoge bezettingsgraad van ziekenhuisbedden tijdens de coronacrisis, groeit de stroom biomedisch afval uit ziekenhuizen exponentieel. “Dat hebben we in China ook al gezien. De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben dat probleem snel onderkend en de verwerkingscapaciteit meteen opgeschaald. Veel ziekenhuizen in de Wuhan-regio hebben tijdens de coronacrisis gekozen voor afvalverwerking op locatie.”

De ziekenhuizen willen zo onder meer het risico op verspreiding van het coronavirus minimaliseren. “Maar ze hebben zo ook de afhankelijkheid van externe dienstverleners gereduceerd”, zegt Morales daarover. “Die zelfredzaamheid is onder alle omstandigheden te prefereren, om zowel praktische als economische redenen. Maar tijdens de totale lock-down van de Wuhan-regio werd afvalverwerking op locatie eigenlijk onvermijdelijk.”

Mobiele installaties

In februari van dit jaar heeft het Chinese ministerie van volksgezondheid daarom zestien mobiele Sterilwave afvalverwerkingsinstallaties aangeschaft voor ziekenhuizen in de Wuhan-regio. Elke installatie kan ongeveer 80 kilo afval per uur steriliseren en verwerken tot schone reststoffen, zonder dat het getransporteerd hoeft te worden.

Nederlandse zorginstellingen produceren per dag gemiddeld tot een halve kilo biomedisch afval per bed. Voor een gemiddeld grootstedelijk ziekenhuis komt dat, onder normale omstandigheden, neer op ruim een halve ton afval per dag. Het gaat dan om afval dat infectueuze of potentieel infectueuze materialen of stoffen bevat. Dat kan biologische agentia zijn maar ook disposables die worden gebruikt bij de behandeling van een patiënt.

Nederlandse pilot

In Nederland gebeurt de verwerking van biomedisch afval doorgaans extern. Het intern verwerken van gevaarlijk biomedisch afval heeft momenteel al de belangstelling van een aantal ziekenhuizen. “Momenteel bereiden we een pilot voor met een groot academisch ziekenhuis en een aantal andere zorginstellingen kijkt belangstellend mee.”

Het transport en de verwerking van biomedisch afval is in Nederland geregeld bij wet. Het afval wordt door gespecialiseerde afvalverwerkers vervoerd naar een locatie waar het volgens een strikt en veilig procedé moet worden verwerkt.