Per 12 oktober jongsteleden heeft SimpleComply haar activiteiten verder uitgebreid naar de Verenigde staten. Een logische en weloverwogen stap want per slot van rekening werkt SimpleComply al een aantal jaren succesvol nauw samen met haar Amerikaanse partner ACHC (Accreditation Commission for Health Care). Het initieel doel van deze samenwerking was en is nog steeds om de Europese markt verder te ontwikkelen op het gebied van accreditatie voor de zorg. Vanuit deze samenwerking hebben wij in de afgelopen jaren het netwerk voor ACHC uitgebreid, meerdere succesvolle initiatieven opgestart en tevens begeleid. Op basis hiervan zijn er concrete kansen ontstaan voor een verdere samenwerking met SimpleComply en ACHC in de VS.

Blijf ons volgen; binnenkort verwachten wij meer nieuws hierover te kunnen melden.